ساعات سعد و نحس امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ + جدول

ساعات سعد و نحس امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ + جدول
در جدول زیر ساعات سعد و نحس امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۲۳۸۱۸
|
۲۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۳:۲۱

ساعات سعد و نحس امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

ردیف روز هفته روز / شب از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
۱ چهارشنبه روز ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۰۴:۴۸:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۰۶:۰۰:۴۵ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
۲ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۰۶:۰۰:۴۵ ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۰۷:۱۳:۳۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
۳ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۰۷:۱۳:۳۰ ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۰۸:۲۶:۱۵ زحل نحس اکبر
۴ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۰۸:۲۶:۱۵ ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۰۹:۳۹:۰۰ مشتری سعد اکبر
۵ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۰۹:۳۹:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۱۰:۵۱:۴۵ مریخ نحس اصغر
۶ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۱۰:۵۱:۴۵ ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۱۲:۰۴:۳۰ شمس سعد
۷ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۱۲:۰۴:۳۰ ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۱۳:۱۷:۱۵ زهره سعد اصغر
۸ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۱۳:۱۷:۱۵ ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۱۴:۳۰:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
۹ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۱۴:۳۰:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۱۵:۴۲:۴۵ قمر تابع (براساس موقعیت)
۱۰ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۱۵:۴۲:۴۵ ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۱۶:۵۵:۳۰ زحل نحس اکبر
۱۱ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۱۶:۵۵:۳۰ ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۱۸:۰۸:۱۵ مشتری سعد اکبر
۱۲ چهارشنبه روز ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۱۸:۰۸:۱۵ ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۱۹:۲۱:۰۰ مریخ نحس اصغر
۱۳ چهارشنبه شب ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۱۹:۲۱:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۲۰:۰۸:۱۵ شمس سعد
۱۴ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۲۰:۰۸:۱۵ ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۲۰:۵۵:۳۰ زهره سعد اصغر
۱۵ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۲۰:۵۵:۳۰ ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۲۱:۴۲:۴۵ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
۱۶ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۲۱:۴۲:۴۵ ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۲۲:۳۰:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
۱۷ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۲۲:۳۰:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۲۳:۱۷:۱۵ زحل نحس اکبر
۱۸ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۲۳:۱۷:۱۵ ۱۴۰۳-۰۳-۲۴ ۰۰:۰۴:۳۰ مشتری سعد اکبر
۱۹ پنج شنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۴ ۰۰:۰۴:۳۰ ۱۴۰۳-۰۳-۲۴ ۰۰:۵۱:۴۵ مریخ نحس اصغر
۲۰ پنج شنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۴ ۰۰:۵۱:۴۵ ۱۴۰۳-۰۳-۲۴ ۰۱:۳۹:۰۰ شمس سعد
۲۱ پنج شنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۴ ۰۱:۳۹:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۲۴ ۰۲:۲۶:۱۵ زهره سعد اصغر
۲۲ پنج شنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۴ ۰۲:۲۶:۱۵ ۱۴۰۳-۰۳-۲۴ ۰۳:۱۳:۳۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
۲۳ پنج شنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۴ ۰۳:۱۳:۳۰ ۱۴۰۳-۰۳-۲۴ ۰۴:۰۰:۴۵ قمر تابع (براساس موقعیت)
۲۴ پنج شنبه شب ۱۴۰۳-۰۳-۲۴ ۰۴:۰۰:۴۵ ۱۴۰۳-۰۳-۲۴ ۰۴:۴۸:۰۰ زحل نحس اکبر
سایر اخبار
ارسال نظرات
غیر قابل انتشار: ۰ | در انتظار بررسی: ۰ | انتشار یافته:
گوناگون