ساعات سعد و نحس امروز پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول

ساعات سعد و نحس امروز پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول
در جدول زیر ساعات سعد و نحس امروز پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۲۰۶۸۶
|
۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۳:۰۷

ساعات سعد و نحس کواکب امروز پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ 

ردیف روز هفته روز / شب از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
۱ پنج شنبه روز ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۰۴:۵۸:۰۰ ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۰۶:۰۸:۰۳ مشتری سعد اکبر
۲ پنج شنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۰۶:۰۸:۰۳ ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۰۷:۱۸:۰۶ مریخ نحس اصغر
۳ پنج شنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۰۷:۱۸:۰۶ ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۰۸:۲۸:۰۹ شمس سعد
۴ پنج شنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۰۸:۲۸:۰۹ ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۰۹:۳۸:۱۲ زهره سعد اصغر
۵ پنج شنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۰۹:۳۸:۱۲ ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۱۰:۴۸:۱۵ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
۶ پنج شنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۱۰:۴۸:۱۵ ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۱۱:۵۸:۱۸ قمر تابع (براساس موقعیت)
۷ پنج شنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۱۱:۵۸:۱۸ ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۱۳:۰۸:۲۱ زحل نحس اکبر
۸ پنج شنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۱۳:۰۸:۲۱ ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۱۴:۱۸:۲۴ مشتری سعد اکبر
۹ پنج شنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۱۴:۱۸:۲۴ ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۱۵:۲۸:۲۷ مریخ نحس اصغر
۱۰ پنج شنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۱۵:۲۸:۲۷ ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۱۶:۳۸:۳۰ شمس سعد
۱۱ پنج شنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۱۶:۳۸:۳۰ ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۱۷:۴۸:۳۳ زهره سعد اصغر
۱۲ پنج شنبه روز ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۱۷:۴۸:۳۳ ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۱۸:۵۸:۳۶ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
۱۳ پنج شنبه شب ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۱۸:۵۸:۳۶ ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۲۰:۰۸:۳۹ قمر تابع (براساس موقعیت)
۱۴ پنج شنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۲۰:۰۸:۳۹ ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۲۰:۵۷:۴۲ زحل نحس اکبر
۱۵ پنج شنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۲۰:۵۷:۴۲ ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۲۱:۴۶:۴۵ مشتری سعد اکبر
۱۶ پنج شنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۲۱:۴۶:۴۵ ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۲۲:۳۵:۴۸ مریخ نحس اصغر
۱۷ پنج شنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۲۲:۳۵:۴۸ ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۲۳:۲۴:۵۱ شمس سعد
۱۸ پنج شنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۷ ۲۳:۲۴:۵۱ ۱۴۰۳-۰۲-۲۸ ۰۰:۱۳:۵۴ زهره سعد اصغر
۱۹ جمعه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۸ ۰۰:۱۳:۵۴ ۱۴۰۳-۰۲-۲۸ ۰۱:۰۲:۵۷ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
۲۰ جمعه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۸ ۰۱:۰۲:۵۷ ۱۴۰۳-۰۲-۲۸ ۰۱:۵۲:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
۲۱ جمعه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۸ ۰۱:۵۲:۰۰ ۱۴۰۳-۰۲-۲۸ ۰۲:۴۱:۰۳ زحل نحس اکبر
۲۲ جمعه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۸ ۰۲:۴۱:۰۳ ۱۴۰۳-۰۲-۲۸ ۰۳:۳۰:۰۶ مشتری سعد اکبر
۲۳ جمعه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۸ ۰۳:۳۰:۰۶ ۱۴۰۳-۰۲-۲۸ ۰۴:۱۹:۰۹ مریخ نحس اصغر
۲۴ جمعه شب ۱۴۰۳-۰۲-۲۸ ۰۴:۱۹:۰۹ ۱۴۰۳-۰۲-۲۸ ۰۵:۰۸:۱۲ شمس سعد
سایر اخبار
ارسال نظرات
غیر قابل انتشار: ۰ | در انتظار بررسی: ۰ | انتشار یافته:
گوناگون
دیدنی‌ها