ساعات سعد و نحس امروز چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳ + جدول

ساعات سعد و نحس امروز چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳ + جدول
در جدول زیر ساعات سعد و نحس امروز چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳ را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۲۶۷۵۹
|
۲۰ تير ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۱

ساعات سعد و نحس امروز چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳

ردیف روز هفته روز / شب از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
۱ چهارشنبه روز ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۰۴:۵۷:۰۰ ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۰۶:۰۹:۴۹ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
۲ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۰۶:۰۹:۴۹ ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۰۷:۲۲:۳۸ قمر تابع (براساس موقعیت)
۳ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۰۷:۲۲:۳۸ ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۰۸:۳۵:۲۷ زحل نحس اکبر
۴ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۰۸:۳۵:۲۷ ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۰۹:۴۸:۱۶ مشتری سعد اکبر
۵ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۰۹:۴۸:۱۶ ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۱۱:۰۱:۰۵ مریخ نحس اصغر
۶ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۱۱:۰۱:۰۵ ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۱۲:۱۳:۵۴ شمس سعد
۷ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۱۲:۱۳:۵۴ ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۱۳:۲۶:۴۳ زهره سعد اصغر
۸ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۱۳:۲۶:۴۳ ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۱۴:۳۹:۳۲ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
۹ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۱۴:۳۹:۳۲ ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۱۵:۵۲:۲۱ قمر تابع (براساس موقعیت)
۱۰ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۱۵:۵۲:۲۱ ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۱۷:۰۵:۱۰ زحل نحس اکبر
۱۱ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۱۷:۰۵:۱۰ ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۱۸:۱۷:۵۹ مشتری سعد اکبر
۱۲ چهارشنبه روز ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۱۸:۱۷:۵۹ ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۱۹:۳۰:۴۸ مریخ نحس اصغر
۱۳ چهارشنبه شب ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۱۹:۳۰:۴۸ ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۲۰:۱۸:۴۸ شمس سعد
۱۴ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۲۰:۱۸:۴۸ ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۲۱:۰۶:۴۸ زهره سعد اصغر
۱۵ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۲۱:۰۶:۴۸ ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۲۱:۵۴:۴۸ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
۱۶ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۲۱:۵۴:۴۸ ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۲۲:۴۲:۴۸ قمر تابع (براساس موقعیت)
۱۷ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۲۲:۴۲:۴۸ ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۲۳:۳۰:۴۸ زحل نحس اکبر
۱۸ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۲۳:۳۰:۴۸ ۱۴۰۳-۰۴-۲۱ ۰۰:۱۸:۴۸ مشتری سعد اکبر
۱۹ پنج شنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۲۱ ۰۰:۱۸:۴۸ ۱۴۰۳-۰۴-۲۱ ۰۱:۰۶:۴۸ مریخ نحس اصغر
۲۰ پنج شنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۲۱ ۰۱:۰۶:۴۸ ۱۴۰۳-۰۴-۲۱ ۰۱:۵۴:۴۸ شمس سعد
۲۱ پنج شنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۲۱ ۰۱:۵۴:۴۸ ۱۴۰۳-۰۴-۲۱ ۰۲:۴۲:۴۸ زهره سعد اصغر
۲۲ پنج شنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۲۱ ۰۲:۴۲:۴۸ ۱۴۰۳-۰۴-۲۱ ۰۳:۳۰:۴۸ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
۲۳ پنج شنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۲۱ ۰۳:۳۰:۴۸ ۱۴۰۳-۰۴-۲۱ ۰۴:۱۸:۴۸ قمر تابع (براساس موقعیت)
۲۴ پنج شنبه شب ۱۴۰۳-۰۴-۲۱ ۰۴:۱۸:۴۸ ۱۴۰۳-۰۴-۲۱ ۰۵:۰۶:۴۸ زحل نحس اکبر
سایر اخبار
ارسال نظرات
غیر قابل انتشار: ۰ | در انتظار بررسی: ۰ | انتشار یافته:
گوناگون