ساعات سعد و نحس امروز سه شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۳ + جدول

ساعات سعد و نحس امروز سه شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۳ + جدول
در جدول زیر ساعات سعد و نحس امروز سه شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۳ را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۲۶۶۴۴
|
۱۹ تير ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۳

ساعات سعد و نحس امروز سه شنبه ۱۹  تیر ۱۴۰۳

ردیف روز هفته روز / شب از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
۱ سه شنبه روز ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۰۴:۵۶:۰۰ ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۰۶:۰۸:۱۵ مریخ نحس اصغر
۲ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۰۶:۰۸:۱۵ ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۰۷:۲۰:۳۰ شمس سعد
۳ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۰۷:۲۰:۳۰ ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۰۸:۳۲:۴۵ زهره سعد اصغر
۴ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۰۸:۳۲:۴۵ ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۰۹:۴۵:۰۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
۵ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۰۹:۴۵:۰۰ ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۱۰:۵۷:۱۵ قمر تابع (براساس موقعیت)
۶ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۱۰:۵۷:۱۵ ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۱۲:۰۹:۳۰ زحل نحس اکبر
۷ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۱۲:۰۹:۳۰ ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۱۳:۲۱:۴۵ مشتری سعد اکبر
۸ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۱۳:۲۱:۴۵ ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۱۴:۳۴:۰۰ مریخ نحس اصغر
۹ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۱۴:۳۴:۰۰ ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۱۵:۴۶:۱۵ شمس سعد
۱۰ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۱۵:۴۶:۱۵ ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۱۶:۵۸:۳۰ زهره سعد اصغر
۱۱ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۱۶:۵۸:۳۰ ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۱۸:۱۰:۴۵ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
۱۲ سه شنبه روز ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۱۸:۱۰:۴۵ ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۱۹:۲۳:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
۱۳ سه شنبه شب ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۱۹:۲۳:۰۰ ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۲۰:۱۰:۴۹ زحل نحس اکبر
۱۴ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۲۰:۱۰:۴۹ ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۲۰:۵۸:۳۸ مشتری سعد اکبر
۱۵ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۲۰:۵۸:۳۸ ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۲۱:۴۶:۲۷ مریخ نحس اصغر
۱۶ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۲۱:۴۶:۲۷ ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۲۲:۳۴:۱۶ شمس سعد
۱۷ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۲۲:۳۴:۱۶ ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۲۳:۲۲:۰۵ زهره سعد اصغر
۱۸ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۱۹ ۲۳:۲۲:۰۵ ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۰۰:۰۹:۵۴ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
۱۹ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۰۰:۰۹:۵۴ ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۰۰:۵۷:۴۳ قمر تابع (براساس موقعیت)
۲۰ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۰۰:۵۷:۴۳ ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۰۱:۴۵:۳۲ زحل نحس اکبر
۲۱ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۰۱:۴۵:۳۲ ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۰۲:۳۳:۲۱ مشتری سعد اکبر
۲۲ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۰۲:۳۳:۲۱ ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۰۳:۲۱:۱۰ مریخ نحس اصغر
۲۳ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۰۳:۲۱:۱۰ ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۰۴:۰۸:۵۹ شمس سعد
۲۴ چهارشنبه شب ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۰۴:۰۸:۵۹ ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ ۰۴:۵۶:۴۸ زهره سعد اصغر
سایر اخبار
ارسال نظرات
غیر قابل انتشار: ۰ | در انتظار بررسی: ۰ | انتشار یافته:
گوناگون