فال ابجد امروز پنج‌شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳

فال ابجد امروز پنج‌شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳
فال ابجد امروز پنج‌شنبه ۱۶ فروردین را می‌توانید در ادامه متن تهیه شده مطالعه کنید و از طالع خود در آینده مطلع شوید.
کد خبر: ۱۱۷۲۳
|
۱۵ فروردين ۱۴۰۳ - ۲۳:۳۰

فال ابجد به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و پر طرفدارترین فال‌ها روزانه محل ارجاع افراد زیادی است. بر خلاف تصورات در عصر جدید، باور به طلاع‌بینی و فال همچنان در میان بسیاری از جامعه وجود دارد. 

به گزارش «زی‌سان»، فال ابجد که از آن به عنوان فال چوپ نیز یاد می‌شود، به دلیل قدمت تاریخی در میان ایرانیان بسیار محبوب و پرمراجعه است. بسیاری از افراد بسیار مشتاق هستند که در مورد آینده خود بدانند یا حداقل اقبال روزانه خود را از درون روابط پیچیده جهان هستی ببینند. 

فال حروف ابجد از قدیم الایام کاربرد فراوانی داشته است. حروف ابجد قالبی برای ارزش‌گذاری عددی و مرتب کردن حروف عربی است که مخصوصا در قدیم کاربرد‌های زیادی در علوم غریبه، نجوم، عرفان و طالع بینی بسیار مورد توجه بود. حروف ابجد بر پای اولیه خط فنیقی به هر کدام از حروف یک ارزش عددی می‌دهد. یعنی از مجموع ۲۸ حرف الفبای زبان عربی، اعداد ۱ تا ۱۰۰۰ قابل ارائه است. 

برای اینکه بتوان حروف ابجد را آسا‌ن‌تر به خاطر سپرد هر چندتا حرف پیاپی به شکل واژه در آمده و تلفظ می‌شوند. این واژه‌ها عبارت‌اند از: «اَبْجَدْ – هَوَّزْ – حُطّی – کَلَمَنْ – سَعْفَصْ – قَرَشَتْ – ثَخَّذْ – ضَظِغْ». البته حروف ابجد کاربرد‌های فراونی نیز دارد که ازجمله آن‌ها صفحه‌بندی (ترتیب‌بندی)، رمزگذاری، موسیقی، اسطرلاب، نجوم و عرفان است. 

در موضوع طالع بینی با حروف ابجد، هر ماه طالع خاص خود را دارد. این ماه‌ها عبارتند از: برای فال حروف ابجد به هر ماه طالعی نسبت داده‌اند که اسامی این ماه‌ها به ترتیب عبارت هستند از: «حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو و حوت. 

با این تفاسیر در ادامه فال ابجد امروز پنج‌شنبه ۱۶ فروردین برای متولدین ماه‌های مختلف سال ارائه شده است. 

فال ابجد ۱۶ فروردین ۱۴۰۳برای متولدین فرودین

ب د آ

طالعت خوب است، اما از قصد و نیتی که داری دوری کن پشیمانی در پی دارد؛ و غمگین خواهی شد. نباید چنین قصدی را دنبال کنی. شخصی سیاه چهره با تو دشمنی دارد از او بزر حذر باش. حدود دو سال است که کارت خوب نیست، اما اگر صبر داشته باشی گشایش در کارت دیده می‌شود و به مرادت می‌رسی.

فال ابجد ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین اردیبهشت

ج ج آ

نیتت بر آورده می‌شود و آنچه را که طلب کرده‌ای به دست خواهی آورد. گشایش مالی در فالت دیده می‌شود. اگر دست به کار جدیدی زده‌ای توفیق خوبی همراه خواهد داشت. اگر نو رسیده‌ای داری قدمش برای تو خیر است به توصیه و نصایح دیگران گوش کن تا به مراد برسی.

فال ابجد ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین خرداد

د ب آ

طالعت روشن است. تشویش را از خودت دور کن. کار‌ها بر وفق مراد تو خواهد شد اگر چیزی را از خدا طلب کردی به آن می‌رسی. اگر قصد سفر و یا انجام معامله‌ای داری، آن را انجام بده برایت سودبخش است.

فال ابجد ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین تیر

آ د ب

طالع خوبی داری عاقبت به آنچه که طالب هستی می‌رسی از کار و بیع و شراکت سود خواهی برد؛ و رنج و مشکلت حل خواهد شد. اگر طالب مال حلال باشی، روز به روز کارت بهتر می‌شود. اگر قصد سفر داری برو از آن سود خواهی برد. اگر مسافر داری به سلامت باز می‌گردد. اگر گره یا مشکلی تا اینجا در زندگیت بوده رفع شده و بعد از این زندگی خوبی خواهی داشت.

 

فال ابجد ۱۶ فروردین ۱۴۰۳برای متولدین مرداد

آ د د

طالعت خوب است، اما اگر راحت طلب هستی، از این نیت که کرده‌ای منصرف شو، چون پشیمان خواهی شد. آدمی شتاب‌زده و عجول هستی زنی کوتاه قد و سفید چهره درصدد حیله و نیرنگ زدن به تو است مراقب باش به دام او گرفتار نشوی. اگر قصد سفر داری تا پانزده  روز آن را به تاخیر بیانداز تا از سستی و غمی که تو را به خود مشغول کرده است بیرون بیایی. مدتی است با خودت در گیر هستی زندگی شیرین و با ارزش است، خودت را دریاب  و به خداوند توکل کن. همه چیز در دست اوست و هر چه او صلاح بداند همان می‌شود.

 

فال ابجد ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین شهریور

ب آ د

آنچه را که نیت و آرزو کرده‌ای به آن می‌رسی؛ زیرا طالعت روشن است. از جانب بزرگان و اهل قلم نفع خوبی نصیبت می‌شود. از کار خود بهره‌مند می‌شوی و از دوستان باوفا شادمان خواهی شد. اگر قصد خرید خانه و یا ساخت بنا دارید به آن عمل کنید به صلاح و نفع شما خواهد بود.

فال ابجد ۱۶ فروردین ۱۴۰۳برای متولدین مهر

ب آ آ

طالعت نشانگر صحت و سلامت و گشایش در رزق و روزی برای توست. اگر قصد سفر داری، یا قصد جابجایی و نقل مکان داری و یا قصد داری تغییر شغل بدهی به آنها عمل کن، به نفع تو خواهد بود. غیبت دیگران را نکن و به کار خود مشغول باش تا آنچه را خداوند مصلحت می‌داند برای تو پیش بیاید.

فال ابجد ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین آبان

آ آ ج

از خصومت دست بردار اگر قصد انجام کاری ناصواب داری، یا فکری بد در سر داری از آن دست بردار. از کسی که چشمانی کبود و رنگی سرخ دارد دوری کن. کسی از تو رنجور شده باید از او دلجویی کنی. اگر خواسته و آرزویی داری تا ده روز آینده به آن می‌رسی. صدمه‌ای متوجه‌ی توست. صدقه بده انشا الله رفع خواهد شد از فکر بد، پول و در آمد حرام دوری کن. در همه‌ی کار‌ها به خدا توکل کن.

 

فال ابجد ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین آذر

آ ب ج

به زودی مقصودت بر آورده می‌شود و از غم رها می‌شوی باید شکر خدا را به جا آوری. افرادی هستند که در عین دوستی، غیبت تو را می‌کنند. از این افراد دوری کن. برای مقصود و نیتی که داری باید تلاش کنی تا به آن برسی. اگر کسی را رنجانده‌ای باید از او دلجویی کنی نیات خیر داشته باش و در کار‌ها مردانه پیش برو، به خداوند توکل کن تا به مرادت برسی.

 

فال ابجد ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین دی

ج آ آ

به آنچه نیت کرده‌ای می‌رسی، اما باید منتظر بمانی. از اعمال بد دوری کن تا از غم و رنج در امان بمانی. از فکر بد و پول حرام دوری کن، خداوند روزی تو را به تو حواله کرده است. به زودی یک خبر خوشحال کننده به تو می‌رسد که تغییراتی در زندگی تو به وجود می‌آورد. اگر در همه امور به خداوند توکل کنی به مقصودت می‌رسی.

 

فال ابجد ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین بهمن

آ ب ج

به زودی مقصودت بر آورده می‌شود و از غم رها می‌شوی باید شکر خدا را به جا آوری. افرادی هستند که در عین دوستی، غیبت تو را می‌کنند. از این افراد دوری کن. برای مقصود و نیتی که داری باید تلاش کنی تا به آن برسی. اگر کسی را رنجانده‌ای باید از او دلجویی کنی نیات خیر داشته باش و در کار‌ها مردانه پیش برو، به خداوند توکل کن تا به مرادت برسی.

فال ابجد ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ برای متولدین اسفند

ج آ آ

به آنچه نیت کرده‌ای می‌رسی، اما باید منتظر بمانی. از اعمال بد دوری کن تا از غم و رنج در امان بمانی. از فکر بد و پول حرام دوری کن، خداوند روزی تو را به تو حواله کرده است. به زودی یک خبر خوشحال کننده به تو می‌رسد که تغییراتی در زندگی تو به وجود می‌آورد. اگر در همه امور به خداوند توکل کنی به مقصودت می‌رسی.

سایر اخبار
ارسال نظرات
غیر قابل انتشار: ۰ | در انتظار بررسی: ۰ | انتشار یافته:
گوناگون
دیدنی‌ها