ساعات سعد و نحس امروز یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول

ساعات سعد و نحس امروز یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول
در جدول زیر ساعات سعد و نحس امروز یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۲۰۱۲۸
|
۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۲:۳۱

ساعات سعد و نحس کواکب امروز یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

ردیف روز هفته روز / شب از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
۱ یکشنبه روز ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۰۵:۰۱:۰۰ ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۰۶:۱۰:۵۵ شمس سعد
۲ یکشنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۰۶:۱۰:۵۵ ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۰۷:۲۰:۵۰ زهره سعد اصغر
۳ یکشنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۰۷:۲۰:۵۰ ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۰۸:۳۰:۴۵ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
۴ یکشنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۰۸:۳۰:۴۵ ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۰۹:۴۰:۴۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
۵ یکشنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۰۹:۴۰:۴۰ ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۱۰:۵۰:۳۵ زحل نحس اکبر
۶ یکشنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۱۰:۵۰:۳۵ ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۱۲:۰۰:۳۰ مشتری سعد اکبر
۷ یکشنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۱۲:۰۰:۳۰ ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۱۳:۱۰:۲۵ مریخ نحس اصغر
۸ یکشنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۱۳:۱۰:۲۵ ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۱۴:۲۰:۲۰ شمس سعد
۹ یکشنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۱۴:۲۰:۲۰ ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۱۵:۳۰:۱۵ زهره سعد اصغر
۱۰ یکشنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۱۵:۳۰:۱۵ ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۱۶:۴۰:۱۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
۱۱ یکشنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۱۶:۴۰:۱۰ ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۱۷:۵۰:۰۵ قمر تابع (براساس موقعیت)
۱۲ یکشنبه روز ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۱۷:۵۰:۰۵ ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۱۹:۰۰:۰۰ زحل نحس اکبر
۱۳ یکشنبه شب ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۱۹:۰۰:۰۰ ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۱۹:۵۰:۴۹ مشتری سعد اکبر
۱۴ یکشنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۱۹:۵۰:۴۹ ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۲۰:۴۱:۳۸ مریخ نحس اصغر
۱۵ یکشنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۲۰:۴۱:۳۸ ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۲۱:۳۲:۲۷ شمس سعد
۱۶ یکشنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۲۱:۳۲:۲۷ ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۲۲:۲۳:۱۶ زهره سعد اصغر
۱۷ یکشنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۲۲:۲۳:۱۶ ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۲۳:۱۴:۰۵ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
۱۸ یکشنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۳ ۲۳:۱۴:۰۵ ۱۴۰۳-۰۲-۲۴ ۰۰:۰۴:۵۴ قمر تابع (براساس موقعیت)
۱۹ دوشنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۴ ۰۰:۰۴:۵۴ ۱۴۰۳-۰۲-۲۴ ۰۰:۵۵:۴۳ زحل نحس اکبر
۲۰ دوشنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۴ ۰۰:۵۵:۴۳ ۱۴۰۳-۰۲-۲۴ ۰۱:۴۶:۳۲ مشتری سعد اکبر
۲۱ دوشنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۴ ۰۱:۴۶:۳۲ ۱۴۰۳-۰۲-۲۴ ۰۲:۳۷:۲۱ مریخ نحس اصغر
۲۲ دوشنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۴ ۰۲:۳۷:۲۱ ۱۴۰۳-۰۲-۲۴ ۰۳:۲۸:۱۰ شمس سعد
۲۳ دوشنبه   ۱۴۰۳-۰۲-۲۴ ۰۳:۲۸:۱۰ ۱۴۰۳-۰۲-۲۴ ۰۴:۱۸:۵۹ زهره سعد اصغر
۲۴ دوشنبه شب ۱۴۰۳-۰۲-۲۴ ۰۴:۱۸:۵۹ ۱۴۰۳-۰۲-۲۴ ۰۵:۰۹:۴۸ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
سایر اخبار
ارسال نظرات
غیر قابل انتشار: ۰ | در انتظار بررسی: ۰ | انتشار یافته:
گوناگون
دیدنی‌ها