علیرضا قربانی با همسرش وداع گفت | خبر تلخ فوت همسر علیرضا قربانی

زی‌سان: علیرضا قربانی در صفحه اینستاگرامی‌اش با انتشار تصویری از همسرش منیر سادات غیاثی و آهنگ «مرا ببخش» از فوت و وداع با همسرش خبر داد.

این صفحه نوشت:

سکوت قبل رفتنت نماندنت ندیدنت / مرا به این جنون کشیده

چه حسرتیست بر دلم که از تمام بودنت / نبودنت به من رسیده

امروز و لحظاتی پیش، مژگان عزیزم، همسر و همراه نازنینم پس از گذراندن یک دوره سخت بیماری، دعوت حق را پاسخ گفت و به سوی آسمان‌ها پرکشید و برای همیشه ما را تنها اشت...

و این داغ سهمگین برای همیشه باقی خواهد ماند.

علیرضا قربانی با همسرش وداع گفت | خبر تلخ فوت همسر علیرضا قربانی

 

علیرضا قربانی با همسرش وداع گفت | خبر تلخ فوت همسر علیرضا قربانی

 

علیرضا قربانی با همسرش وداع گفت | خبر تلخ فوت همسر علیرضا قربانی

 

علیرضا قربانی با همسرش وداع گفت | خبر تلخ فوت همسر علیرضا قربانی