(ویدئو) لحظه عجیب حمله یک عنکبوت غول‌پیکر به مار طماع بر فراز سیم برق!
{$sepehr_media_30317_750_500}