این کاندیدا؛ پدیده مناظرات خواهد شد

محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاح طلب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

شاید از این پیش بینی تعجب کنید، اما پدیده «مناظرات» مصطفی پورمحمدی خواهد بود.

اطلاعات زیاد محرمانه و غیر محرمانه از ۴۵ سال گذشته دارد. سخنور است و قصد ندارد پوششی برای افراطیون باشد و پشتوانه حاکمیتی قوی دارد.

این کاندیدا؛ پدیده مناظرات خواهد شد

منبع: خبرآنلاین