قیمت سکه امامی امروز دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

امروز قیمت سکه امامی در جریان معاملات بازار ثبات را در پیش گرفته است و به ۴۰،۴۰۰،۰۰۰ (چهل میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، بدون تغییر است.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۴۰،۴۰۰،۰۰۰ (چهل میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، بدون تغییر است.

قیمت سکه امامی امروز دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

منبع: دنیای اقتصاد